Консултиране

Проектите ни следват съвременните тенденции и стандарти и същевременно са резултат от натрупания в работата ни през годините опит.

 

Финансирането на даден проект по европейска програма е свързано с редица изисквания. Нашите клиенти идват при нас със своята идея, като ние сме готови да им съдействаме в това да я доразвият и с общи усилия да достигнем до крайната цел, а именно успешната реализация на проекта.

 

Ние ще направим предварителна оценка на осъществимостта на вашата идея и от коя програма би могла да получи финансиране.

Orgy