ВЕИ

Чолаков 2009 ЕООД

Проект: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ VII - 9, кв. 2 по плана на с. Черкаски, община Вършец". Стойност: 391 160 лв. „Чолаков 2009" ЕООД е регистриран земеделски производител от 2009 г. „Чолаков 2009" ЕООД произвежда люцерна и жито.  Дружествово продължава ...


Прочети още
Orgy