Община Стралджа

Проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Воденичане, община Стралджа".


Стойност:
721 335,56 лв.


Община Стралджа се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно-териториалните граници на област Ямбол. 

Чрез реализацията на този проект се изпълниха редица цели: подобряване качеството на водопроводната мрежа, опазване и подобряване на водните ресурси в община Стралджа и осигуряване на непрекъснато водоснабдяване в с. Воденичане.

Чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна услуга, значително се подобриха условията за живот в община Стралджа.


Orgy