Община Брацигово

Проект: „Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади, и обществени зелени площи, гр. Брацигово, обл. Пазарджик". 


Стойност: 1 846 478 лв.Брацигово се намира в полите на Родопите, в котловина, която се проветрява на запад от Пещерската котловина и на север от Тракийската низина.

С изпълнението на проекта се облагороди гр. Брацигово чрез реконструкция на улична мрежа, реконструкция и доизграждане на тротоарна настилка и бордюри, реконструкция на площада и на прилежащите пространства към Културния дом и Младежкия център - зелени площи.

С реализацията на проекта т.е. подобряване на социалната и улична инфраструктура в гр. Брацигово се подобри жизнената среда и качеството на живот в общината, което допринесе за намаляване на миграцията на местните жители и привличане на повече туристи.


Orgy