Кои сме ние

Амарсина ЕООД е консултантска фирма, основана през м. май 2006 г.

Дейността на дружеството е съсредоточена в подготовката и управлението на проекти на общини извън агломерационните ареали, малкия и среден бизнес, както и неправителствени организации, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския съюз.


ЕС цели прехвърлянето на ресурси от богатите към по-бедните райони на общността, които се нуждаят от модернизация и повишаване на конкуретноспособността им, като се спазват принципите на устойчивото социално-икономическо развитие.


За да може да бъде усвоен напълно ресурса, който ЕС ни предоставя е необходимо да бъдат разработени качествени, икономически обосновани и рентабилни проекти.


Актуалната информация за програмите, по които е възможно да кандидатствате е първото нещо, с което трябва да се сдобиете, за да може да се възползвате от възможностите за финансиране на ваши проект или идея. Изготвянето на едно проектно предложение е следващата нелека стъпка, която трябва да се направи към постигането на крайната цел.

Изключителният професионализъм и отговорност към поставените цели, с които Амарсина ЕООД работи през годините, го правят сигурен сътрудник в осъществяването на вашата идея от самия зародиш до крайния продукт. Експернтата помощ, която дружеството предлага, осигурява подготовката и окомплектоването на необходимата документация за кандидатстване и отчитане на проекти в пълно съответствие с изискванията на нормативната база.

Внедрената във фирмата система за управление на качеството ISO 9001:2008,  гарантира на клиентите на  Амарсина ЕООД, предоставянето на услуги, свързани с консултиране, подготовка, управление и отчитане на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, както и разработване на компютърен софтуер. Показаното отношение от страна на Амарсина ЕООД през годините, доказва, че водещи принципи на служителите са ползата и предимството за техните клиенти.

В сайта може да се запознаете с малка част от проектите, които дружеството е реализирало през годините на своята работа. 

Orgy